วิธีฝากถอนเงิน 12BET

วิธีฝากเงิน 12BET 12เบท

ฉันจะฝากเงินเพื่อเปิดบัญชีเล่นกับ 12BET ได้อย่างไร?

- คุณสามารถฝากเงินได้ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
- ทางธนาคารในประเทศ (แบบไม่อัพโหลดหลักฐาน)
- ทางธนาคารในประเทศ (แบบอัพโหลดหลักฐาน)
- SDPAY
- ONLINE BANKING (ฝากเงินอัตโนมัติ)

 

วิธีฝากเงิน 12BET | ฉันจะฝากเงินผ่านทางธนาคารในประเทศ (แบบไม่อัพโหลดหลักฐาน) อย่างไร?

ขั้นตอนฝากเงิน 12BET 12เบท ที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี 12BET ของคุณ คลิ๊กที่ปุ่ม “ฝาก/ถอน/ย้ายทุน” และเลือกแท็บ "การฝากเงิน" จากนั้น คลิกที่โลโก้ “ฝากเงิน (ไม่อัพโหลดหลักฐาน)”

 

ขั้นตอนฝากเงิน 12BET 12เบท ที่ 2. ใส่รายละเอียดการฝากเงินให้ครบทั้งหมด พร้อมทั้งเลือกบัญชีธนาคาร 12BET ที่คุณฝากเข้ามา ในช่อง เลขบัญชีธนาคารของ 12เบท

ขั้นตอนฝากเงิน 12BET 12เบท ที่ 3. จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม “ทำการฝาก” แล้วระบบจะดำเนินการปรับยอดให้

คำแนะนำ:
1. กรณีที่คุณไม่พบเลขบัญชี 12BET 12เบท ที่ตรงกับเลขบัญชีที่คุณฝากเข้ามา กรุณาเลือก "Others" จากนั้นใส่เลข 4 ตัวท้ายของเลขบัญชี 12BET 12เบท ที่คุณฝากเข้ามา

2. คุณต้องกรอกเลขบัญชีธนาคาร 4 ตัวท้ายของเว็บ 12BET 12เบท ให้ถูกต้อง เพื่อการปรับยอดที่รวดเร็วมิฉะนั้นรายการฝากดังกล่าวจะถูกปฏิเสธและคุณต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อทำรายการฝากใหม่

 

วิธีฝากเงิน 12BET | ฉันจะฝากเงินผ่านทางธนาคารในประเทศ (แบบอัพโหลดหลักฐาน) อย่างไร?

ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12BET ที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี 12BET ของคุณ คลิ๊กที่ปุ่ม “ฝาก/ถอน/ย้ายทุน” และเลือกแท็บ "การฝากเงิน"จากนั้น คลิกที่โลโก้ “ฝากเงิน (อัพโหลดไฟล์)”


ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12BET  ที่ 2. ใส่รายละเอียดการฝากเงินให้ครบทั้งหมด ที่ช่อง “เลขบัญชีธนาคารของ 12เบท” ให้คุณเลือกบัญชี12BETที่คุณฝากเข้ามา หากไม่พบเลขบัญชี12BETที่คุณฝาก ให้เลือกที่ Other จากนั้นกรอก 4 ตัวท้ายของเลขบัญชี12BETดังกล่าว

ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12BET ที่ 3. อัพโหลดหลักฐานการฝากเงิน (อาทิเช่น สกรีนชอทหรือรูปรายการโอน, ถ่ายรูปหรือแสกน สลิปใบฝากเงิน หรือ สลิปรายการเอทีเอ็ม ชนิดของไฟล์ภาพที่ใช้ได้คือ jpeg หรือ gif) จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำการฝาก” จากนั้นระบบจะดำเนินการปรับยอดให้


คำแนะนำ:
1. กรณีที่คุณไม่พบเลขบัญชี 12BET 12เบท ที่ตรงกับเลขบัญชีที่คุณฝากเข้ามา กรุณาเลือก "Others" จากนั้นใส่เลข 4 ตัวท้ายของเลขบัญชี 12BET 12เบท ที่คุณฝากเข้ามา

2. คุณต้องกรอกเลขบัญชีธนาคาร 4 ตัวท้ายของเว็บ 12BET 12เบท ให้ถูกต้อง เพื่อการปรับยอดที่รวดเร็วมิฉะนั้นรายการฝากดังกล่าวจะถูกปฏิเสธและคุณต้องเสียเวลากรอกข้อมูลเพื่อทำรายการฝากใหม่

 

วิธีฝากเงิน 12BET | ฉันจะฝากเงินผ่านทางระบบ SDPAY อย่างไร?

ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12ิำะ ที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี 12BET 12เบท ของคุณ คลิ๊กที่ปุ่ม “ฝาก/ถอน/ย้ายทุน” และเลือกแท็บ "การฝากเงิน" จากนั้น คลิกที่โลโก้ “SDPAY โอนเงินปลอดภัยธนาคารในประเทศ”


ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12ิำะ ที่ 2. เลือกวิธีการโอนเงิน : เอทีเอ็ม , online banking หรือ เคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น แล้ว กรอกชื่อบัญชีของคุณ , เลขบัญชีธนาคารของคุณ , ธนาคารที่ต้องการโอน และ กรอกจำนวนเงิน จากนั้นคลิกปุ่ม “ทำการฝาก”

ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12ิำะ ที่ 3. ตรวจสอบชื่อผู้ฝากเงิน และ จำนวนเงินที่ต้องการฝากอีกครั้ง แล้วคลิกปุ่ม “ทำการฝาก”

 

ขั้นตอนฝากเงินเว็บตรง 12ิำะ ที่ 4. จากนั้น ระบบ SDPAY จะสุ่มจำนวนเงินเพื่อกำหนดรายการฝากนี้ให้เฉพาะคุณ เช่นคุณทำรายการฝาก 50,000 บาท ระบบจะกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องโอนเช่น 50,019 บาท ให้เฉพาะรายการของคุณครั้งนี้ ทั้งนี้ระบบจะจดจำและตรวจจับรายการอัตโนมัติเมื่อคุณโอนยอดตรงกับ 50,019 บาท ก็จะเครดิตยอดนี้ให้ยูสเซอร์เนมของคุณทันที หากคุณโอนยอดไม่ตรงตามที่ระบบกำหนดไว้จะไม่เครดิตให้
ให้คุณจดจำ 3 อย่างนี้ไว้เพื่อใช้ทำการฝากเงินแบบ SDPAY

1. ธนาคารรับเงิน (คือธนาคารของ 12BET)
2. ชื่อผู้รับเงิน (คือชื่อบัญชีของ 12BET)
3. เลขที่บัญชีรับเงิน (คือเลขบัญชีของ 12BET)
4. จำนวนเงิน (คือยอดที่ระบบกำหนดให้คุณโอน)
5. วิธีโอนเงิน (คือวิธีที่คุณโอนเงิน,ห้ามโอนวิธีอื่นจากที่เลือกไว้)
เมื่อจด 3 ข้อดังกล่าวไว้แล้วให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน" จากนั้นคุณต้องทำการโอนเงินตาม 3 ข้อที่จดจำไว้ภายใน 2 ชั่วโมง มิเช่นนั่นระบบจะรีเฟรชรายการและจะไม่ปรับยอดอัตโนมัติให้


คำแนะนำ:

1. คุณต้องโอนเงินตามจำนวนที่ระบบกำหนดให้ เช่นคุณทำรายการ 50000 ระบบกำหนดให้ฝาก 50,019 บาท คุณต้องโอนเงิน 50,019 บาท จะโอนยอดอื่นไมได้ระบบจะไม่ปรับยอดให้อัตโนมัติ เพราะระบบได้จำไว้แล้วว่าถ้าคุณโอนเงิน 50,019 มายังบัญชีที่ระบไว้ โดยวิธีที่ระบุไว้ภายใน 2 ชั่วโมง ระบบจะปรับยอดให้รวดเร็วทันที หากคุณไม่อยากโอนเพิ่มไปกว่างบทุนที่มีตอนทำรายการฝากให้คุณกรอกจำนวนเงินน้อยกว่าจำนวนที่จะโอนจริง 20-25 บาท เพื่อให้ระบบกำหนดยอดโอนเงินมาให้ใกล้เคียงกับเงินที่คุณจะโอน

2. หลังจากกดปุ่ม "ยืนยัน" แล้วคุณต้องโอนเงินภายใน 2 ชั่วโมงเพราะหากเกิน 2 ชั่วโมงระบบจะรีเฟรชรายการใหม่ทำให้ไม่สามารถปรับยอดให้คุณอัตโนมัติ ในกรณีนี้ให้คุณติดต่อห้องสนทนาสดทันที
*หากเกิดความขัดข้องระหว่างทำการโอนเงิน คุณสามารถติดต่อฝ่าย บริการลูกค้าทาง ห้องสนทนาสด ตลอด 24 ชั่วโมง!

 

วิธีฝากเงิน 12BET | ฉันจะฝากเงินผ่านทาง ONLINE BANKING ได้อย่างไร?

ขั้นตอนฝากเงินเว็บทางตรง 12Bet ที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี 12BET ของคุณ คลิ๊กที่ปุ่ม “ฝาก/ถอน/ย้ายทุน” และเลือกแท็บ "การฝากเงิน" จากนั้น คลิกที่โลโก้ “ออนไลน์แบ้งค์กิ้ง"


ขั้นตอนฝากเงินเว็บทางตรง 12Bet ที่ 2. คลิก เลือกชื่อธนาคารที่คุณต้องการฝากเงิน และจำนวนเงินที่ท่านต้องการฝาก จากนั้น คลิกปุ่ม “ทำการฝาก” เพื่อดำเนินการฝากเงินอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

- กรุณาปิดฟังก์ชั่น pop-up blocker
- อย่าปิดหน้าต่างโอนเงินที่เด้ง pop-up ขึ้นมาในระหว่างดำเนินการโอนเงินเด็ดขาด
- กรุณารอจนกว่าหน้าต่างโอนเงินจะแจ้งว่าการฝากเงินเสร็จสมบูรณ์
- *หากคุณไม่มีออนไลน์แบ้งค์กิ้งทั้ง 3ธนาคารที่เราให้บริการ,กรุณาคลิกเลือกการฝากเงินแบบ “อัพโหลดไฟล์”, “ไม่อัพโหลดไฟล์” หรือ “SDPAY”

 

ขั้นตอนฝากเงินเว็บทางตรง 12Bet ที่ 3. จากนั้นระบบจะนำคุณลิ้งค์ไปหน้าธนาคารออนไลน์ของคุณ ให้คุณล็อกอินธนาคารออนไลน์และดำเนินการโอนเงินจนเสร็จสิ้นขึ้นตอนของธนาคารจากนั้นเงินจะเครดิตเข้ายูสเซอร์ของคุณทันที

ข้อควรจำ:
- ปิดระบบ "Pop-up blocker "
- อย่าปิดหน้าต่างที่แสดง ในขณะที่คุณดำเนินการฝากเงิน

 

วิธีถอนเงิน 12BET

วิธีถอนเงิน 12BET | ระเบียบการถอนเงินของ 12BET?

ในการถอนเงินของท่าน กับ 12BET.com เรามีการทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อที่จะป้องกัน
เกี่ยวกับการโกงและความปลอดภัยในเรื่องการเงิน ในบางครั้งเราต้องการข้อมูลเอกสาร
ส่วนตัวของลูกค้าเพื่อใช้ในการถอนเงินตามนโยบายของบริษัท

 

วิธีถอนเงิน 12BET | ขั้นตอนการขออนุมัติถอนเงินจากบัญชี 12BET.COM ของท่าน?

คุณสามารถถอนเงินในสกุลเงินที่คุณเลือกเปิดบัญชีไว้กับทางบริษัทในครั้ง
แรกเท่านั้น
การถอนเงินทุกครั้งเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีในชื่อที่คุณสมัครไว้ในครั้งแรกกับ
ทางบริษัท
คุณจำเป็นต้องเล่นอย่างน้อย 100 เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินที่คุณฝากเข้ามาแต่ละครั้ง ก่อนที่คุณจะทำการทำเรื่องขอถอนเงินได้ ถ้ารายการวางเดิมพันไม่ได้รับการยอมรับ หรือแข่งไม่จบ หรือ กรณีที่คุณวางเดิมพันแต่ผลการแข่งขันออกมาเสมอกัน หรือวางเดิมพันในคู่ที่ราคาเสมอ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการคำนวณยอดเทริ์นโอเวอร์ได้ และถ้าจำนวนเงินในการเล่นเข้ามาไม่ถึงเกณฑ์ แต่คุณต้องการขอถอนเงิน คุณจะเสียค่าดำเนินการจำนวน 20 เปอร์เซนต์ของจำนวนเงินที่คุณจะถอน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกได้เช่น
สำเนาของหนังสือเดินทาง พร้อมรูปถ่าย และ หมายเลขหนังสือเดินทาง
สำเนา ใบขับขี่ พร้อมหมายเลขรหัสใบขับขี่ หรือ
สำเนาพร้อมรูปของบัตรประชาชน และหมายเลขบัตรประชาชน
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขรูปแบบ หรือวิธีการชำระเงินของท่าน สำหรับคำร้องการขอถอน (เงินทั้งหมด) ต่อทางเรา และแน่นอนทางเราฝ่ายเดียวเท่า นั่นที่จะใช้ดุลยพินิจในการหักเงินบางส่วน หรือทั้งหมดของการโอนเงินสำหรับค่าดำเนินการที่เกิดขึ้น บริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบของการ ตัดสินใจผ่านทางระบบอีเมล์ ของบริษัทถือว่าเป็นอันที่สิ้นสุดของคำร้อง

 

วิธีถอนเงิน 12BET | ฉันจะถอนเงินจากบัญชี 12BET ของท่าน ผ่านทางธนาคารในประเทศอย่างไร?

คุณสามารถถอนเงินผ่านทาง ธนาคารในประเทศ (Local Bank-In) โดยคุณต้องใช้บัญชีธนาคารของตนเองในการถอนเงินทุกครั้ง กรุณาทำขั้นตอนแจ้งการฝากต่อไปนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี 12BET 12เบท ของคุณ และคลิก การถอนเงิน
2. ใส่จำนวนที่ท่านต้องการถอน และข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน

 

3. คลิก ทำการถอนเงิน
4. เมื่อการร้องขอถอนเงินอนุมัติ ทางเราจะดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของท่าน
* หากถอนเงินครั้งแรกกรุณาติดต่อห้องสนทนาสดเพื่อยืนยันบัญชีธนาคารของท่าน
* ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบการขอถอนเงินของท่าน เมื่อเราตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว
เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธนาคารในประเทศ ของท่าน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง และเราจะส่ง
อีเมลล์ไปแจ้งท่านว่าการถอนเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว